Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC ĐIỂM PHÉP HOÁN XƯNG TRONG GIAO TIẾP TRÊN TÀU THỦY

Phạm Văn Đôn

Tóm tắt


Tàu thủy là tài sản lớn đối với mọi quốc gia. Một khi có tổn thất xảy ra, thiệt hại không thể tính được. Để đảm bảo chuyến đi biển an toàn, công việc trên tàu được tổ chức khoa học trách nhiệm được quy định rõ ràng tới từng sỹ quan tàu biển. Phép hoán xưng trong giao tiếp trên tàu thủy rất hiệu quả. Bài báo này trình bày đặc điểm phép hoán xưng trong các cuộc giao tiếp hàng hải.