Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHƯƠNG THỨC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Đỗ Mai Thơm

Tóm tắt


Quản trị rủi ro trong Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã có nhiều chuyển đổi trong những năm qua, phần lớn là các quy định được nghiên cứu xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và các khoản tiền thất thoát đi cùng với nó để đáp ứng với mục tiêu hạn chế rủi ro của các NHTM. Nhưng các xu hướng quan trọng đang diễn ra cho thấy quản trị rủi ro sẽ trải qua nhiều thay đổi sâu rộng hơn trong thập kỷ tới.Sự thay đổi quản trị rủi ro của mô hình vận hành NHTM được mong đợi trong việc sẽ chỉ ra mức độ của những việc sắp xảy ra. Không ai có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của các NHTM trong năm 2025 hoặc dự đoán trước được điều không hay sẽ xảy ra do tiến bộ công nghệ (chẳng hạn như sự xuất hiện của đồng tiền ảo Bitcoin), những cú sốc trong kinh tế vĩ mô hoặc các vụ bê bối NHTM. Nhưng những phương thức nền tảng cơ bản cho phép phác họa những rủi ro có thể xảy trong tương lai. Các xu hướng khác cho thấy rằng các NHTM có thể cung cấp báo cáo kết quả ngắn hạn trong khi chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới. Bằng cách này, các NHTM có thể tránh hoặc giảm bớt các rủi ro tạo ra bởi các nhu cầu khác nhau.

Toàn văn: PDF