Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỐNG XÓI LỞ BỜ BIỂN CÀ MAU

Nguyễn Văn Ngọc, Trần Thị Chang

Tóm tắt


Việt Nam là một trong năm nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tại Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long lại là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đặc biệt, trong một số năm trở về đây, do việc đắp đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê kong, tình hình khai thác cát tràn lan,... dẫn tới cân bằng bùn cát thiếu hụt trầm trọng làm cho tình hình xói lở bờ biển tình Cà Mau diễn biến phức tạp. Trên cơ sở trình bày tổng quan kết quả nghiên cứu đã và đang áp dụng tại Cà Mau, tác giả đề xuất giải pháp chống xói lở mới, so sánh kinh tế - kỹ thuật - môi trường - xã hội với các giải pháp cũ để khẳng định tính khả thi của giải pháp đề xuất

Toàn văn: PDF