Chi tiết về Tác giả

Bảo, Hoàng Chí Chuyên gia cao cấp - Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương

  • S. 5 (2017) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
    NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TINH GỌN TỔ CHỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429