Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

3,6 tỷ USD xây dựng đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 12/11/2013, Viện Khoa học và Công nghệ Phương Nam va Tập đoàn EDES (Hoa Ky) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Dự án có chiều dài 134 km, khổ đường 1.435 mm, sẽ có 10 nhà ga, tốc độ thiết kế trên 200 km/giờ cho tàu khách, dưới 200 km/giờ cho tàu hàng.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756