Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bán lẻ xăng dầu không đúng giá niêm yết bị phạt đến 10 triệu đồng

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 27/8/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2013/NĐ-CP quy định xừ phat vi pham hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Cụ thể, hành vi không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng; niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối quy định có thể’ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng; đặc biệt, hành vi tự điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối quy định bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756