Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
12 (300) 2007 Cây biến đổi gien có thể nuôi sống thế Thới thứ Ba hay không? Tóm tắt   PDF
Valentine Beauval and Marc Dufumier
 
9 (405) 2016 Có hay không "Xã hội học sáng tạo"? Tại sao không! Tóm tắt   PDF
Tô Duy Hợp
 
3 (303) 2008 Có hay không sự xuất hiện trở lại của một cuộc suy thoái mang tính cơ cấu diễn ra đồng thời với các chấn động chu kỳ trong nền kinh tế thế giới? Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thắng
 
11(287) 2006 Có một nước Mỹ khác - sự nghèo đói ở Hoa Kì (Hồ Sĩ Quý giới thiệu tác giả và tác phẩm) Tóm tắt   PDF
Michael Harrington
 
5 (341) 2011 Có phải nước Mỹ đang sa sút? Tóm tắt   PDF
Gideon Rachman
 
10 (394) 2015 Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ (nghiên cứu trường hợp xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoàng Liên, Đặng Thanh Tú, Phạm Tiến Đức
 
2 (302) 2008 Công bằng xã hội trong quan niệm của một số nhà triết học chính trị Mỹ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Hoàn
 
2 (302) 2008 Công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Nam
 
8 (416) 2017 Công khai thông tin về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Văn Duy
 
6 (306) 2008 Công nghệ số đưa bộ sưu tập của thư viện đại học Harvard đến với thế giới Tóm tắt   PDF
Peter Kosewski
 
11 (299) 2007 Công nghệ sinh học và sự phát triển nông nghiệp trong Thế giới thứ ba Tóm tắt   PDF
Marc Dufumier
 
4 (304) 2008 Công nghệ thông tin liên lạc và sự tiến triển của tri thức Tóm tắt   PDF
Hilary Wilder, Sharmila Pixy Ferris
 
5 (317) 2009 Công nghệ thông tin và tác động của nó đối với xã hội hiện đại (phân tích triết học xã hội) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan Hương
 
6 (426) 2018 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Từ nhận thức đến hành động và một số khuyến nghị Tóm tắt   PDF
Dương Đình Giám
 
12 (300) 2007 Công nghiệp hỗ trợ - vấn đề cơ bản của nội địa hóa Tóm tắt   PDF
Lê Thành Ý
 
4 (388) 2015 Công tác bổ sung tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Bình
 
4 (388) 2015 Công tác phân loại tài liệu tại Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy Nga
 
3 (315) 2009 Cú sốc lớn năm 2008 và thất bại địa chính trị của phương Tây Tóm tắt   PDF
Altman C. Roger
 
3 (423) 2018 Cạnh tranh có hiệu quả trong hội nhập và cải cách doanh nghiệp nhà nước Tóm tắt   PDF
Phí Vĩnh Tường
 
7 (283) 2006 Cải cách hành chính trong các lĩnh vực kế hoạch - tài chính và quản lý khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Vang
 
8 (284) 2006 Cải cách hành chính trong các lĩnh vực kế hoạch - tài chính và quản lý khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (tiếp theo kỳ trước) Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Vang
 
6 (414) 2017 Cải cách tòa án ở Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra Tóm tắt   PDF
Trương Thị Thu Trang, Dương Thị Tuyết Nhung
 
9 (417) 2017 Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng - những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển Tóm tắt   PDF
Hồ Sĩ Quý, Các cộng tác viên
 
10 (418) 2017 Cải cách thể chế ở Việt Nam: Thực trạng - những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển (tiếp theo kỳ trước và hết) Tóm tắt   PDF
Hồ Sĩ Quý, Các cộng tác viên
 
6 (294) 2007 Cải cách tư pháp ở một số nước châu Á: Một vài kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trương Thu Trang
 
126 - 150 trong số 1599 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP