Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

D

Dung, Nguyễn Thị Thanh, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Dung, Võ Thị Thùy
Dung, Vũ Trọng, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Dung, Vũ Trọng, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I
Dung, Vũ Trọng, Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực I
Duy, Anh, VASS
Duy, Trần Văn, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam,VASS
Duy, Trần Văn, VASS
Duyên, Lý Phương
Duyên, Phạm Đình, Trường Đại học Chính trị
Dũng, Mai Văn Hai, Phạm Việt, VASS
Dũng, Nguyễn Tiến, Đại học Khoa học, Đại học Huế
Dũng, Nguyễn Mạnh, Đại học Quốc gia Hà Nội
Dũng, Nguyễn Xuân, VASS
Dũng, Nguyễn Tiến, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Dũng, Nguyễn Xuân, Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Dũng, Nguyễn Tiến, Trường Đại học Trà Vinh
Dũng, Nguyễn Chí, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh
Dũng, Nguyễn Văn, Viện Nghiên cứu tôn giáo, VASS
Dũng, Nguyễn Xuân, TS., Nhà xuất bản Khoa học xã hội, VASS
Dũng, Nguyễn Tiến, Đại học Huế
Dũng, Nguyễn Tiến, Trường Đại học Khoa học Huế
Dũng, Nguyễn Xuân, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, VASS
Dũng, Phạm Việt, Tạp chí Cộng sản
Dũng, Phạm Ngọc

201 - 225 trong số 1190 mục    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP