8 (392) 2015

Mục lục

Các bài chính

Việt Nam nhìn từ Chủ thuyết phát triển Tóm tắt PDF
Phan Tân 3-6
Quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị - Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc Tóm tắt PDF
Lê Minh Quân 7-14
Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới (trường hợp Thành phố Hải Phòng) Tóm tắt PDF
Lê Khắc Nguyên Anh 15-22
Về sự thăng tiến trong công tác của nữ cán bộ, công chức (trường hợp Tỉnh Tuyên Quang) Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thanh Hương 23-30
Từ truyền thống đến thị trường: Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Tóm tắt PDF
Bùi Minh Hào 31-40
Phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài: nhìn từ các cuộc nghiên cứu Tóm tắt PDF
Lương Thị Thu Trang 41-48
Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột quốc tế Tóm tắt PDF
Fedotova V.G. 49-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Âm nhạc trong nghi lễ Phật giáo ở Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Lâm 56-58

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 59-60

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 61-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP