12 (300) 2007

Mục lục

Các bài chính

Phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội: quan niệm, vấn đề, sự cần thiết cho Việt Nam và xác định logic nghiên cứu Tóm tắt PDF
Hoàng Chí Bảo 3-13
Công nghiệp hỗ trợ - vấn đề cơ bản của nội địa hóa Tóm tắt PDF
Lê Thành Ý 14-20
Cây biến đổi gien có thể nuôi sống thế Thới thứ Ba hay không? Tóm tắt PDF
Valentine Beauval and Marc Dufumier 21-24
Sự đụng độ văn hóa vẫn tiếp tục Tóm tắt PDF
Samuel Huntington 25-31
Số phận các nền văn minh và thế giới ngày nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Tình 32-38
Âm vị học và tuyến tính: dẫn luận Tóm tắt PDF
Cao Xuân Hạo 39-50

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống ở Thanh Hóa (thế kỷ XV-XVIII) Tóm tắt PDF
Lê Tạo 51-53

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống-tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
TTKHXH Ban biên tập 54-57

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
TTKHXH Ban biên tập 58-60

Tổng mục lục tạp chí

Tổng mục lục Tạp chí năm 2007 PDF
TTKHXH Ban biên tập 61-70


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP