T. 20, S. 4 (2015)

Mục lục

Bài báo

NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ PHỐTPHO P-32 ĐỂ SẢN XUẤT TẤM ÁP CHỮA CÁC BỆNH U MÁU, SẸO LỒI, DUNG DỊCH UỐNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU DI CĂN UNG THƯ XƯƠNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Mai Phước Thọ, Đặng Hồng Thanh Quang, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đình Lâm, Bùi Văn Cường 1
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỐN HỢP NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ O-PHENANTROLIN CỦA Y(III) Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hiền, Lê Thị Hồng Hải, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải 7
XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG APAMIN, PHOSPHOLIPAZA A2 VÀ MELITTIN TRONG NỌC ONG LOÀI APIS MELIFERA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC/UV Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thọ, Nguyễn Huy Du, Nguyễn Xuân Hải, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Thị Thanh Mai 13
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM RR195 TRONG DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU GRAPHEN OXIT VÀ GRAPHEN Tóm tắt PDF
Hà Quang Ánh, Quản Thị Thu Trang, Vũ Đình Ngọ, Lê Thị Mai Hoa, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Vũ Anh Tuấn 20
SỰ BIẾN ĐỘNG ĐỘ MẶN (NaCl) THEO MÙA CỦA SÔNG CU ĐÊ, ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Mạnh, Huỳnh Đức Long, Trương Thị Hòa, Nguyễn Thị Linh, Phạm Thị Minh Đức, Đàm Thị Thanh Hương, Vũ Đình Ngọ 28
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU Tóm tắt PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng 36
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT 2-HIĐROXYNICOTINAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan 44
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION FLO (F-) TRONG NƯỚC THẢI BẰNG VẬT LIỆU BIẾN TÍNH TỪ QUẶNG PYROLUSIT TỰ NHIÊN CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ, Phạm Hải Long, Nguyễn Hoang Tùng, Chu Việt Hải 51
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MULTIPLEX–PCR PHÁT HIỆN VIBRIO CHOLERAE, VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS VÀ CÁC GEN ĐỘC LỰC CỦA CHÚNG TỪ SẢN PHẨM THỦY HẢI SẢN Tóm tắt PDF
Trương Huỳnh Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuân 60
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN C BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT Tóm tắt PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng 67
HẤP PHỤ Cr(VI) ĐỘNG TRÊN CỘT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ BÃ CHÈ BIẾN TÍNH KOH Tóm tắt PDF
Đỗ Trà Hương, Đặng Văn Thành 74
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ZnO KÍCH THƯỚC NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA CACBONAT ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUANG HÓA CỦA NÓ Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hương Huế, Phạm Anh Sơn 83
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT SALIXYLAT CỦA Nd(III) và Sm(III) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Đỗ Thị Bích Hòa, Dương Thị Lương 90
ỨNG DỤNG MÀNG CHƯNG CẤT CHÂN KHÔNG NHẰM TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH KHỬ MẶN NƯỚC BIỂN Tóm tắt PDF
Lê Trường Giang, Đào Minh Châu, Nguyễn Ngọc Tùng 96
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ AXIT HOẠT HÓA TỚI KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NITRIT CỦA QUẶNG PYROLUSIT CAO BẰNG Tóm tắt PDF
Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang, Lành Thị Mỹ Linh, Phạm Hải Long, Phùng Đức Hòa, Nguyễn Thị Huệ 103
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NITROXENLULO TỪ BỘT GỖ VIỆT NAM PDF
Phan Đức Nhân, Đoàn Minh Khai, Chu Văn Tuấn 107
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CHÌ (Pb) TRONG DUNG DỊCH TỪ BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân 117
ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CỦA MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU CƠ CLO TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI CỬA SÔNG HÀN, ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Trinh, Trịnh Thị Thắm, Trịnh Thị Thủy 128
PHÂN TÍCH THỦY NGÂN OXIT (HgO) VÀ THỦY NGÂN SUNPHUA (HgS) TRONG TRẦM TÍCH THUỘC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ VÀ SÔNG ĐÁY Tóm tắt PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân, Phan Thanh Phương 135
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA CÁC CHẤT POLYCLO BIPHENYL TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI CỬA ĐẠI, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Trinh, Trịnh Thị Thắm, Từ Bình Minh 143
SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA 15 LOCUS STR TRÊN NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG TRONG QUẦN THỂ NGƯỜI KHMER SỐNG Ở TỈNH SÓC TRĂNG, VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Trọng Hội, Trần Thị Hạnh, Phạm Đăng Khoa, Hồ Quang Huy, Trịnh Đình Đạt, Nguyễn Văn Hà 152
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ASEN TRONG NƯỚC NGẦM TẠI HUYỆN CÁT TIÊN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Trung, Lê Vũ Trâm Anh, Trương Đông Phương, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Ngọc Tuấn 161
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLYSACARIT TÁCH CHIẾT TỪ TẢO SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN TẠI RUỘNG LÚA TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt PDF
Trần Thị Hằng, Vũ Đình Ngọ, Maiko Okajima, Tatsuo Kaneko 171
ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHẢN ỨNG PHÂN HỦY PENTRIT BẰNG MỘT SỐ TÁC NHÂN OXY HÓA NÂNG CAO Tóm tắt PDF
Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Ngọc Tấn 177
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 1. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Bùi Văn Cường, Phạm Thành Minh, Nguyễn Thị Hằng 183
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ 177Lu TRÊN LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG ĐỒNG VỊ NÀY TRONG Y TẾ PHẦN 2. NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ ĐÀO THẢI CỦA DƯỢC CHẤT 177Lu –EDTMP TRÊN ĐỘNG VẬT (CHUỘT BẠCH VÀ THỎ) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Dương Văn Đông, Phạm Thành Minh, Nguyễn Thị Hằng 191
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐA LƯỢNG VÀ VI LƯỢNG TRONG CÂY DIỆP HẠ CHÂU TRỒNG TẠI HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Thị Hoài Linh, Mai Thị Hồng Chiên, Nguyễn Thị Thu Sinh, Phạm Thị Bê 197
NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY Cu KHI CÓ MẶT Pb VÀ Zn LÊN SINH KHỐI CỦ KHOAI TÂY (Solanum tuberosum) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Thị Thu Sinh, Phạm Thị Bê 203
SỰ HẤP PHỤ Pb2+ TỪ DUNG DỊCH NƯỚC TRÊN VẬT LIỆU CHITOSAN CÓ GẮN CÁC PHÂN TỬ NANO MnO2 : NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH CÂN BẰNG ĐẲNG NHIỆT Tóm tắt PDF
Đinh Văn Phúc, Lê Ngọc Chung, Nguyễn Ngọc Tuấn 210
CẤU TRÚC ELECTRON VÀ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT AXETOPHENON BENZOYL HIĐRAZON Tóm tắt PDF
Vũ Minh Tân 218
PHÂN TÍCH PHỔ ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU TẠO CỦA MỘT SỐ DẪN XUẤT 2,3- DIHYDOFURAN CHỨA NHÂN NAPHTALEN MỚI TỔNG HỢP Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hạ, Tường Thị Mai Lương 225
TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO LiAVO4 (A = Co, Ni, Zn) BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thế Giang 232
NÂNG CAO ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU DẦU CỦA CAO SU THIÊN NHIÊN NHỜ PHẢN ỨNG GHÉP STYREN LÊN MẠCH CAO SU THIÊN NHIÊN ĐÃ LOẠI PROTEIN Tóm tắt PDF
Trần Anh Dũng, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Huy Tùng, Trần Hải Ninh, Vũ Anh Tuấn, Phan Trung Nghĩa, Trần Thị Thúy, Kawahara Seiichi 239
PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN SINH HỌC ALKALINE PHOSPHATASE TRÊN CƠ SỞ BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC BẰNG ỐNG CARBON NANO ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ NẤM MỐC PATULIN. Tóm tắt PDF
Mai Thị Thanh Huyền, E.P Medyantseva, R.M Varlamova 243
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT CỦA ECBI, TULI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ ASPARAGIN VÀ O-PHENANTROLIN Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Trần Tuyết Nhung 250
XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT THỦY NGÂN SAU KHI LÀM GIÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT PHA RẮN DÙNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM PHA TĨNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Quý, Đặng Ngọc Định, Vũ Thị Nha Trang 256
SỬ DỤNG VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM GIÀU VÀ XÁC ĐỊNH CHÌ TRONG MẪU THỰC PHẨM Ở KHU VỰC LÂM THAO – PHÚ THỌ Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Quý, Đặng Ngọc Định 263
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Mn(II), Ni(II) CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO TỪ SẮT (III) NITRAT, NATRI SILICAT VÀ PHOTPHAT Tóm tắt PDF
Ngô Thị Mai Việt 269
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI AXIT HUMIC TRONG NƯỚC BẰNG MÀNG COMPOSIT BIẾN TÍNH BỀ MẶT Tóm tắt PDF
Ngô Hồng Ánh Thu, Trần Thị Dung, Nguyễn Thị Minh Phương 277
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT CỦA PHẦN CHIẾT GEL LÔ HỘI Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Thị Huệ, Ngô Thị Hương, Nguyễn Mạnh Dũng, Đặng Đức Khanh 283
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYM -GLUCOSIDASE CỦA MỘT SỐ CÂY THUỐC ĐỒNG THÁP Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thanh Mai 289
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHLOROFORM CỦA THÂN CÂY XÁO TAM PHÂN - PARAMIGNYA TRIMERA (OLIVER) BURKILL - HỌ RUTACEAE Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thùy Linh, Đặng Hoàng Phú, Nguyễn Trung Nhân 297
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYLEN XANH VÀ METYL DA CAM CỦA VẬT LIỆU ĐÁ ONG BIẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Ngô Thị Mai Việt 303
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI LƯỢNG SIÊU VẾT ĐỒNG VÀ CAĐIMI TRONG MẪU TRÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN, SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NANO CACBON ỐNG BIẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Cao Văn Hoàng, Dương Thị Tú Anh 311
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI As (III), As(V), MONOMETHYLARSONIC (MMA) VÀ DIMETHYLARSONIC (DMA) TRONG NƯỚC GIẾNG KHOAN BẰNG HPLC-ICP-MS TẠI XÃ CHUYÊN NGOẠI VÀ CHÂU GIANG HUYỆN DUY TIÊN TỈNH HÀ NAM Tóm tắt PDF
Phạm Hải Long, Trần Văn Cường 317
LOẠI BỎ THUỶ NGÂN DẠNG HƠI BẰNG THAN HOẠT TÍNH BIẾN TÍNH VỚI IODUA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Quang Trung, Trần Hồng Côn 325
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU CƠ PHỐT PHO SỬ DỤNG XÚC TÁC TiO2 BẰNG HỆ QUANG HÓA GIẢ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI (DSSR) Tóm tắt PDF
Le Truong Giang, Nguyen Ngoc Tung, Dao Hai Yen 332
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA HẠT MANGAN (III) OXIT Ở CÁC KÍCH THƯỚC NANO KHÁC NHAU Tóm tắt PDF
Lai Thi Thu Ha, Nguyen Bich Ngan, Ta Van Thao 339
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH CỦA PHỨC CHẤT TRANS-[PtCl2(METHYLEUGENOXYACETATE)(2-AMINOPYRIDINE)] Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Thanh Chi, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Bich Ngan, Meervel Van luc 345
HẤP PHỤ VÀ GIẢI HẤP ION CHÌ (II) TỪ DUNG DỊCH NƯỚC BỞI GAMMA – MnO2 CẤU TRÚC NANO Tóm tắt PDF
Đinh Văn Phúc, Lê Ngọc Chung, Phạm Nguyễn Trâm Oanh, Nguyễn Ngọc Tuấn 351
TỔNG HỢP PHA TĨNH THÔNG QUA PHẢN ỨNG ACYL HÓA AMINOPROPYL ĐÃ GẮN TRÊN SILICA GEL - ỨNG DỤNG TRONG CHIẾT PHA RẮN Tóm tắt PDF
Nguyen Tien Giang, Nguyen Khac Manh, Hoang Hanh Uyen, Nguyen Thi Xuan Mai, Nguyen Huy Du, Nguyen Anh Mai 362
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHLOROFORM CỦA RỄ CÂY BỒNG BỒNG (CALOTROPIS GIGANTEA) HỌ THIÊN LÝ (ASCLEPIDACEAE) Tóm tắt PDF
Nguyen Huu Duy Khang, Đang Hoang Phu, Nguyen Trung Nhan 368


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224