Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Đầu mối

Nguyễn Văn Quân
Điện thoại: 09.42.22.88.22
Email: quannguyen.gass@gmail.com

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnNhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X