Chi tiết về Tác giả

Ngạc, Trần Viết

 • S. 4(81) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lá quốc kỳ Việt Nam đầu tiên đã tung bay ở Thái Nguyên năm 1917/First National Flag of Vietnam was Flown in Thái Nguyên in 1917
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(77) (2009) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Hồ sơ về Đội trưởng thủy quân Lương Văn Thành, hy sinh tại vùng biển Phú Yên khi chiến đấu với phỉ Thanh năm 1864/Files Regarding Leader of Marine Troop Lương Văn Thành, Killed in Phú Yên While Fighting Against Qing Bandits in 1864
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(76) (2009) - TRAO ĐỔI
  Suy nghĩ thêm về các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược ở Nam Kỳ nửa sau thế kỷ XIX/Vietnamese Struggle Against French Invasion in the South During Second Half of 19th Century
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(73) (2009) - TƯ LIỆU
  Góp phần tìm hiểu vua Tự Đức qua dụ Tự biếm và một số châu phê/ Understanding King Tự Đức through His Self-Criticzing Statement and Personal Comments on Official Papers
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - TƯ LIỆU
  Về hai văn bản Ngô Đức Kế viết tại Côn Đảo ngày 3/1/1917/The Two Articles Ngô Đức Kế Wrote at Côn Đảo on Jan 3, 1917
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Suy nghĩ thêm về cuộc dân biến ở Trung Kỳ năm Mậu Thân (1908)/Futher Discussion on the Civilian Crisis in Annam in the Year Mậu Thân (1908)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(65) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Thức tỉnh trước một nền giáo dục khoa cử từ chương/Awakening to the harm of a belletrist education
  Tóm tắt
 • S. 6(95) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Thử tìm hiểu các chiến lũy thời Trịnh-Nguyễn phân tranh (1627-1672) trên đất Quảng Bình qua các bản đồ cổ/Survey on the ramparts in Quảng Bình during the Trịnh-Nguyễn civil war (1627-1672) through ancient maps
  Tóm tắt  PDF