Chi tiết về Tác giả

Minh, Trần Văn

  • S. 2(73) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Khảo nghiệm một số thuốc thảo mộc và chế phẩm sinh học trừ sâu hại trên rau cải tại Thừa Thiên Huế/Test Some Bioinsecticide on Cabbage in Thừa Thiên Huế Province in 2007, 2008
    Tóm tắt  PDF