Chi tiết về Tác giả

Ngọc Liên, Trần Thị

  • S. 1(108) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế dựa trên mô hình IPA/Suggestions to improve the quality of tourism services in Thừa Thiên Huế based on importance-performance analysis (IPA)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2(136) (2017) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Ảnh hưởng của nguồn thông tin lên hình ảnh điểm đến Việt Nam đối với khách du lịch châu Âu./Impact of information sources on the image of Vietnam towards European tourists.
    Tóm tắt  PDF