Chi tiết về Tác giả

Thảo, Phan Thuận

 • S. 2(79) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Ý nghĩa lễ Tế Giao xưa và nay/Significance of Sacrifice Ceremony to Heaven
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(73) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lễ Tế Giao - Thử phác thảo các tiêu chí và lộ trình để trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia/The Sacrifice Ceremony to Heaven - Suggested Standards and Process for Its Expected Recognition As National Intangible Heritage
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Trang phục nhạc công Nhã nhạc/Costumes of the Nguyễn’s Court Musicians
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - TRAO ĐỔI
  Xác định lại hệ thống dàn nhạc trong Nhã nhạc triều Nguyễn/Re-considering the Orchestras Played in Nhã Nhạc of Nguyễn Dynasty
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(145) (2018) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  pha trộn tín ngưỡng trong Hò Bả trạo ở Nam Trung Bộ. /The mixture of beliefs in Bả trạo singing performance in the South Central coast of Vietnam.
  Tóm tắt  PDF