Chi tiết về Tác giả

Thúy Hằng, Phan Thị

 • S. 1(84) (2011) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Hoa Dành dành/Dardenia Flowers
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Cây lộc vừng (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.)/Kandu Almond Tree (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Sự đa dạng của nguồn tài nguyên thực vật ở Khu du lịch phục hồi sức khỏe nước khoáng Thanh Tân/The Diversity of Biological Resources at the Thanh Tân Spa Resort
  Tóm tắt  PDF