Chi tiết về Tác giả

Thành, Phạm

  • S. 2(79) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Xây dựng bản đồ số hệ thống cây xanh ven bờ sông Hương/Construct Plant System Digital Map in Hương Riverside
    Tóm tắt  PDF