Chi tiết về Tác giả

Reichart, Peter A.

  • S. 6(77) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Nguy cơ bị ung thư miệng ở người ăn trầu Việt Nam/Oral Cancer Risks in Vietnamese Betel-chewers
    Tóm tắt  PDF