Chi tiết về Tác giả

Hiển, Nguyễn Xuân

 • S. 6(77) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nguy cơ bị ung thư miệng ở người ăn trầu Việt Nam/Oral Cancer Risks in Vietnamese Betel-chewers
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(76) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tục ăn trầu ở Việt Nam xưa và nay (Tiếp theo)/The Betel-Chewing Customs of Vietnam in Its Past and Present (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tục ăn trầu ở Việt Nam xưa và nay/The Betel-Chewing Customs of Vietnam in Its Past and Present
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Phong cách ăn uống của người Việt, nhìn từ bên trong và bên ngoài (Tiếp theo)/Gastronomic Style of the Vietnamese, Seen by Insiders and Outsiders (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(129) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Phở thuở ban đầu/“Phở” in the early times.
  Tóm tắt  PDF