Chi tiết về Tác giả

Lợi, Nguyễn Thanh

 • S. 1(78) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Cọp trong văn hóa dân gian Đông Nam Bộ/Tiger’s Image in the Folk Culture of South-eastern Region
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(75) (2009): SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Hải đảo ở vùng biển Tây Nam/Islands in Southwestern Sea
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Địa danh Châu Thành/The Geographical Name Châu Thành
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - TRAO ĐỔI
  Về ba địa danh Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Thủ Thừa/The Geographical Names Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Thủ Thừa
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lai lịch tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt/The History of Rail Line Tháp Chàm - Đà Lạt
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Ghe bầu miền Trung/“Ghe bầu” [Wooden Barge] in Central Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(60) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tín ngưỡng thờ nữ thần ở Bà Rịa-Vũng Tàu/Goddess worship in Bà Rịa-Vũng Tàu province
  Tóm tắt
 • S. 2(61) (2007) - TƯ LIỆU
  Bài ca về các cửa biển/Ocean estuary song
  Tóm tắt
 • S. 3(62) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Tên ghe xuồng ở Nam Bộ/Names of boats and canoes in south Vietnam
  Tóm tắt
 • S. 6(65) (2007) - ĐỌC SÁCH
  Đọc “Địa danh Việt Nam trong ca dao-tục ngữ”/Some comments on the book “Địa danh Việt Nam trong tục ngữ-ca dao” [The geographical names of Vietnam in folk songs and proverbs]
  Tóm tắt
 • S. 5(64) (2007) - TRAO ĐỔI
  Nói thêm về nguồn gốc tục thờ cá Ông/Further discussion on the Whale worshipping custom
  Tóm tắt
 • S. 9-10 (2014) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Địa danh Bảy Núi/The toponym Bảy Núi
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(122) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ ở Thành phố Hồ Chí Minh/“Bà Chúa Xứ” worship cult in Hoà Chí Minh City
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(130) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nghề buôn nước mắm bằng đường thủy/Fish sauce trade by sea route.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(137) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  The Belief of Worshipping Goddess of Fire in the South./Tín ngưỡng thờ Bà Hỏa ở Nam Bộ.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(138) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Sách địa chí ở Nam Bộ./Geography books in Cochinchina in early-20th century.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(145) (2018) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Mạch nguồn văn hóa Bến Tre./Cultural sources of Bến Tre.
  Tóm tắt  PDF