Chi tiết về Tác giả

Thu Thủy, Nguyễn Thị

  • S. 2(73) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống lạc mới ở Thừa Thiên Huế/Growth, Development and Yield of Peanut Varieties in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2(73) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Khảo nghiệm một số thuốc thảo mộc và chế phẩm sinh học trừ sâu hại trên rau cải tại Thừa Thiên Huế/Test Some Bioinsecticide on Cabbage in Thừa Thiên Huế Province in 2007, 2008
    Tóm tắt  PDF