Chi tiết về Tác giả

Thúy Hằng, Nguyễn Thị

  • S. 6-7 (2013) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Kết quả điều tra tình hình ương giống tại chỗ và nuôi xen ghép các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
    Tóm tắt  PDF