Chi tiết về Tác giả

Tiến, Nguyễn Quang Trung

 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  Lời toàn soạn
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  Lời người dịch
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  I. Khúc dạo đầu ở cửa biển Đà Nẵng
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  II. Chiến dịch thần tốc đổ vỡ
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  III. Cuộc chiến bế tắc
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  IV. Những cuộc tấn công của người An Nam
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  V. Nỗ lực phá vây của liên quân Pháp - Tây Ban Nha
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  VI. Cuộc đàm phán với người An Nam
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  VII. Níu kéo cuối cùng của Phó Đô đốc Charles Rigault de Genouilly
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  VIII. Ván bài tồi của Chuẩn Đô đốc Théogène François Page
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  IX. Cuộc di tản buồn của liên quân Pháp - Tây Ban Nha
  Toàn văn  PDF
 • S. 4(147) (2018) - chuyên đề sử liệu Việt Nam MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG (1858-1860) QUA TƯỜNG THUẬT CỦA ĐẠI TÁ HENRI DE PONCHALON
  Nguyên văn tiếng Pháp
  Toàn văn  PDF
 • S. 5(148) (2018) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Cuộc đấu tranh với Nhật Bản về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước năm 1945 (Qua tài liệu báo chí đương thời)/The struggle against Japan over the sovereignty of Paracels Islands of Vietnam before 1945 (Based on the contemporary press).
  Tóm tắt  PDF