Chi tiết về Tác giả

Bảo Đàn, Nguyễn Phước

  • S. 3(80) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Kiến trúc chùa Huế: giá trị của một di sản giữa lòng thành phố di sản/Architecture of Pagodas in Huế: Value of a Heritage in the Heart of a City Granted the Title World Cultural Heritage
    Tóm tắt  PDF