Chi tiết về Tác giả

Tuyên, Nguyễn Lê

  • S. 1(99) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Hát bội, đờn ca tài tử và sự hình thành cải lương từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2(100) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Hát bội, đờn ca tài tử và sự hình thành cải lương từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 (Tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF