Chi tiết về Tác giả

Thuận, Nguyễn Duy

  • S. 1(135) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Cấu trúc thành phần loài động vật có xương sống ở Thừa Thiên Huế/Structural components of vertebrates in Thừa Thiên Huế Province.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3(146) (2018) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Cấu trúc thành phần loài Cá nội địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế. /Componential structure of inland fish species in Thừa Thiên Huế Province.
    Tóm tắt  PDF