Chi tiết về Tác giả

Chính, Nguyễn Duy

 • S. 4(138) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đã tìm ra chân dung vua Quang Trung?/Has the portrait of King Quang Trung been found?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(144) (2018) - TƯ LIỆU
  Tường thuật của một giáo sĩ châu Âu trong cung nhà Thanh./Report of an European missionary in the Qing court.
  Toàn văn  PDF
 • S. 2(145) (2018) - TRAO ĐỔI
  Quang Trung thật, Quang Trung giả: Bàn thêm về phái đoàn Đại Việt sang Trung Hoa năm Canh Tuất (1790)./Real of fake Quang Trung: further discuss on the delegation of Đại Việt kingdom to China in the year of Dog (1790).
  Tóm tắt  PDF