Chi tiết về Tác giả

Hiệp, Nguyễn Đức

 • S. 1(90) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vài nét về các nhà nhiếp ảnh từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam/Some features on photographers from late 19th to early 20th century in Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(91) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vài nét về các nhà nhiếp ảnh từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 ở Việt Nam (Tiếp theo)/Some features on photographers from late 19th to early 20th century in Vietnam (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(95) (2012) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Sài Gòn cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20: Câu chuyện về hoàng tử Miến Điện Myingun lưu vong ở Sài Gòn/Sài Gòn in the late nineteenth century - The early twentieth century: The story of Myanmar Prince Myingun who lived in exile in Sài Gòn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(99) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hát bội, đờn ca tài tử và sự hình thành cải lương từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(100) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hát bội, đờn ca tài tử và sự hình thành cải lương từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 (Tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3-4 (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Kinh tế và xã hội người Hoa ở Chợ Lớn vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20/The economic life and social activities of the Hoa people in Chợ Lớn in the late 19th - early 20th century
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(112) (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn khi thế chiến thứ nhất bùng nổ/The first days of World War I in Saigon
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Săn bắn thú vật hoang dã ở Nam Bộ đầu thế kỷ 20/Wild animal hunting in South Vietnam in the early 20th century
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(148) (2018) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa trên báo chí Việt Nam vào thập niên 1930/The struggle to protect Vietnam’s sovereignty of the Paracel Islands on the Vietnamese newspapers in the 1930s.
  Tóm tắt  PDF