Chi tiết về Tác giả

Vlaar, Margret J.

 • S. 3(86) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Phong cách ăn uống của người Việt nhìn từ bên trong và bên ngoài/Gastronomic style of the Vietnamese, seen by insiders and outsiders
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Phong cách ăn uống của người Việt, nhìn từ bên trong và bên ngoài (Tiếp theo)/Gastronomic Style of the Vietnamese, Seen by Insiders and Outsiders (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(94) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Chả giò Việt Nam ở Tây Âu khi toàn cầu hóa/Vietnamese “spring rolls” in Western societies in the age of globalization
  Tóm tắt  PDF