Chi tiết về Tác giả

Phô, Mai Văn

 • S. 3(86) (2011) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Các loài thuộc họ Hành có giá trị sử dụng ở Thừa Thiên Huế/Valuable Species of Liliaceae (Sensu lato) in Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(85) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Hãy làm cho Huế xanh hơn và đẹp hơn/Let’s Make Huế City Greener and More Beautiful
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(84) (2011) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Hoa Dành dành/Dardenia Flowers
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(78) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế/The Current Situation of Mangroves at Tam Giang-Cầu Hai Coastal Lagoon, Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(73) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Hoa đỗ quyên ở Việt Nam/Rhododendron in Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Cây lộc vừng (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.)/Kandu Almond Tree (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Sự đa dạng của nguồn tài nguyên thực vật ở Khu du lịch phục hồi sức khỏe nước khoáng Thanh Tân/The Diversity of Biological Resources at the Thanh Tân Spa Resort
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Các loài thuộc chi Củ Nâu có giá trị làm thuốc và thực phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế/The Species in the Dioscorea Genus Valuable for Medicinal Purposes and Food Products in Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(61) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Sự hội tụ lan rừng Việt Nam ở thành phố Huế/The convergence of forest orchid in Huế city
  Tóm tắt
 • S. 3(62) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Sự kỳ diệu trong cách thụ phấn của hoa lan/The miracle in the pollination of the orchid
  Tóm tắt