Chi tiết về Tác giả

Quý, Mai Phú

  • S. 3(137) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Sử dụng côn trùng nước và một số nhóm động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá nhanh chất lượng nước mặt Sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
    Tóm tắt  PDF