Chi tiết về Tác giả

Quý, Mai Phú

  • S. 4(81) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá nhanh chất lượng nước vùng ven Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế
    Tóm tắt  PDF