Chi tiết về Tác giả

Dũng, Lý Việt

 • S. 2(73) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nghi thức và văn cúng đám tang ở Nam Bộ/Southerners’ Ceremonious Rites and Ritual Text for a Funeral
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - ĐỌC SÁCH
  Góp ý mảng Hán văn trong quyển "Làng Bến Gỗ xưa và nay" của GS TS Diệp Đình Hoa/A Comment on the Section of Chinese Documents in the Book "Làng Bến Gỗ xưa và nay" by Professor Doctor Diệp Đình Hoa
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(64) (2007) - TRAO ĐỔI
  Góp ý một vài chỗ sơ sót trong bộ sách “Việt Nam Phật giáo sử luận” của Nguyễn Lang/Some mistakes found in the book “A commentary history of Vietnamese Buddhism”
  Tóm tắt
 • S. 9-10 (2014) - TRAO ĐỔI
  Lạm bàn về một vài sai sót trong cuốn Thơ văn Lý-Trần (Tập II, Quyển Thượng)/A talk on some mistakes in the collection of Thơ văn Lý-Trần (The upper part of volume II)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8(125) (2015) - TRAO ĐỔI
  Góp ý bản dịch “Thiền uyển tập anh” của ông Ngô Đức Thọ và bà Nguyễn Thúy Nga / Some suggestions for the translation of Thiền uyển tập anh (Collection of Outstanding Figures in Zen Garden) by Mr. Ngô Đức Thọ and Ms. Nguyễn Thúy Nga
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(126) (2015) - TRAO ĐỔI
  Góp ý bản dịch “Thiền uyển tập anh” của ông Ngô Đức Thọ và bà Nguyễn Thúy Nga (Tiếp theo)/ Some suggestions for the translation of “Thiền uyển tập anh” by Mr. Ngô Đức Thọ and Ms. Nguyễn Thúy Nga. (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(127) (2016) - TRAO ĐỔI
  Góp ý bản dịch “Thiền uyển tập anh” của ông Ngô Đức Thọ và bà Nguyễn Thúy Nga (Tiếp theo)/ Some suggestions for the translation of “Thiền uyển tập anh” by Mr. Ngô Đức Thọ and Ms. Nguyễn Thúy Nga. (Continued)
  Tóm tắt  PDF