Chi tiết về Tác giả

Sơn, Lê Trọng

 • S. 5(82) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Bọ xít hút máu-mối quan tâm của chúng ta/Blood-sucking Bug - Our Concern
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(81) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá nhanh chất lượng nước vùng ven Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(80) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Kết quả nghiên cứu bước đầu về thiên địch chân khớp trên cây Thanh trà ở Thừa Thiên Huế/The Result of the Surveys on Enemies of Damaging Insects on Thanh trà Pomelo in Thừa Thiên Huế Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(137) (2017) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Sử dụng côn trùng nước và một số nhóm động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá nhanh chất lượng nước mặt Sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Tóm tắt  PDF