Chi tiết về Tác giả

Công, Lê Tiến

  • S. 1(99) (2013) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Tổ chức phòng thủ vùng biển miền Trung đầu triều Nguyễn/Defensive measures of the territorial waters of Central Vietnam in the early years of the Nguyễn Dynasty
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3-4 (2014) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Về công tác vẽ bản đồ, thăm dò đường biển và vận tải công trên biển dưới triều Nguyễn/Map drawing, sea route survey and state transport under the Nguyễn Dynasty
    Tóm tắt  PDF