Chi tiết về Tác giả

Toán, Lê Thị

 • S. 1(78) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lục viện và cung phi mỹ nữ triều Nguyễn/The Six Harems and Concubines in the Forbidden Purple City of Nguyễn’s Dynasty
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(76) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Chỉ dụ-ngự bút của vua Minh Mạng/The Royal Decree - The Autograph of Minh Mạng Emperor
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(73) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Bước đầu khảo sát các loại sắc phong ở Thừa Thiên Huế/A Preliminary Study of Royal-Recognition Certificates
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - TƯ LIỆU
  Về hai đạo sắc phong thời Quang Trung mới được phát hiện/Two Royal-Recognition Decrees of King Quang Trung’s Reign Just Found
  Tóm tắt  PDF