Chi tiết về Tác giả

Lân, Lê Thành

 • S. 3(74) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
  Bàn về niên đại các minh văn trên đồ gốm Việt Nam/Dates in the Epigraphs on Vietnamese Ceramics
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - TRAO ĐỔI
  Ai là tác giả cuốn sách "Lịch và lịch vạn niên"?/Who Is the Author of the Book "Lịch và lịch vạn niên" (A Calendar, Annual and Perpetual)?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - TRAO ĐỔI
  Trao đổi tiếp về cuốn sách giáo khoa Sinh học 9/Further Exchanges on the 9th Grade Biology Textbook
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(88) (2011) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Hai cha con họ Đặng và lịch học Việt Nam xưa/The Đặng Father and Son and Old Vietnamese Calendrical System
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(63) (2007) - TRAO ĐỔI
  Một cuốn sách giáo khoa phổ thông không ổn/A textbook liable to questions
  Tóm tắt