Chi tiết về Tác giả

Lý, Lê Công

 • S. 1(78) (2010) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  330 năm vị thế Mỹ Tho/The Standing of Mỹ Tho Over Last 330 Years
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(80) (2010) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Lịch sử kinh Chợ Gạo, Tiền Giang/History of Chợ Gạo Canal in Tiền Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(76) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Về yếu tố nước trong lễ hội Ok-om-bok của đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long/Water in Ok-om-bok Festival of Khmer People in Mekong Delta
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(73) (2009) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Tìm hiểu về hệ thống sông Vàm Cỏ/Studying the Currents of Vàm Cỏ River
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Vai trò của phụ nữ Việt Nam qua ca dao, tục ngữ/Vietnamese Women’s Role Through Folk Poetry and Proverbs
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Đất Thủ Thừa xưa và nay/Thủ Thừa Now and Off Old
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(89) (2011) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Thương cảng Bãi Xàu xưa và nay/Commercial port Bãi Xàu then and now
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(60) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Nghề cá ở Đồng Tháp Mười xưa và nay/Fishery in Đồng Tháp Mười Plain in the past and at the present time
  Tóm tắt
 • S. 4(63) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Đất Ba Giồng xưa/ Ba Giồng region of old
  Tóm tắt
 • S. 2(91) (2012) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Những ý nghĩa khác của ngày mồng Mười tháng Ba âm lịch ở Nam Bộ/Other significance of the 10th day of the third lunar month in South Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(102) (2013) - ĐỌC SÁCH
  Những sai sót trong cuốn Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca (Bản in năm 2012)/Mistakes in Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca (Edition 2012)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(108) (2014) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Khái quát về hệ thống kênh rạch và nguồn lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long/A brief look at canal systems and rice fields in Mekong Delta
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(120) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tìm hiểu địa văn hóa miệt vườn Nam Bộ/Learning about the geoculture of the countryside in Southern Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(129) (2016) - TRAO ĐỔI
  Các từ chỉ địa hình dễ hiểu lầm ở Nam Bộ/Topographical words easy to be misunderstood in the South of Vietnam.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(130) (2016) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Hội đua bò Bảy Núi, An Giang/Cow racing in Bảy Núi, An Giang Province.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(137) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tiếp biến văn hóa Việt - Hoa qua tín ngưỡng Ngũ Hành nương nương ở Nam Bộ./Vietnamese - Chinese Acculturation viewed from the Belief of Worshipping Ngũ Hành nương nương in the South.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(140) (2017) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Đạo “Ông Trần” và quá trình phát triển đảo Long Sơn/ Núi Nứa ở Vũng Tàu./Mr. Trần belief and the development process of Long Sơn Island / Nứa Mountain in Vũng Tàu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(144) (2018) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Huế trong tâm thức Nam Bộ hay là ký ức lưu dân./Huế in Southerners’ Minds or Memory of the Emigrants.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(146) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Việc phong thần ở Nam Bộ thời Pháp thuộc./Deification in the South Vietnam during the French domination.
  Tóm tắt  PDF