Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê Đình

  • S. 3(80) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Lễ nhạc Phật giáo Huế: một loại hình âm nhạc truyền thống độc đáo và hướng tiếp cận cho du khách/Buddhist Ritual Music of Huế: a Distinctive Type of Traditional Music and How to Introduce It to Tourists
    Tóm tắt  PDF