Chi tiết về Tác giả

T. Chang, Jane

  • S. 5(122) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đôi nét chấm phá về phở những năm gần đây/Some features about “Phở” in recent years
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8(125) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Đôi nét chấm phá về phở những năm gần đây (Tiếp theo)/ Some features about “Phở” in recent years (continued)
    Tóm tắt  PDF