Chi tiết về Tác giả

Hưng (Trần Thị Xuân dịch), Hoàng Khả

  • S. 2(100) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Giải mã dấu ấn văn hóa trong hình tượng người phụ nữ truyền thống Trung-Việt thời hiện đại qua việc so sánh nhân vật chị Tường Lâm của Lỗ Tấn với nhân vật chị Dậu của Ngô Tất Tố
    Tóm tắt  PDF