Chi tiết về Tác giả

Hải Vân, Dương Thị

  • S. 6(132) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Quán Thế Âm Bồ Tát - từ hình tượng trong văn hóa Phật giáo đến phương cách tiếp nhận của cư dân Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế dưới góc nhìn nhân học.
    Tóm tắt  PDF