Chi tiết về Tác giả

Đức, Bùi Minh

 • S. 1(72) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tô phở Bắc và đọi bún bò Huế trên bình diện văn hóa đối chiếu/“Phở” of the North and Beef Noodle of Huế as Compared Under a Cultural View
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(70) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Nguyên nhân cái chết của vua Quang Trung/The Cause of King Quang Trung’s Death
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(68) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Huế "Ăn nên thuốc"/The "Medical Culinary" of Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(67) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Thú váy tai/The Pleasure to Have One’s Ears Picked
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(66) (2008) - TRAO ĐỔI
  Trần Hữu Lượng và cuộc tranh bá đồ vương với Chu Nguyên Chương trong sử Tàu và sử Việt/Trần Hữu Lượng and His Competition Against Chu Nguyên Chương for the Chinese Throne in the Chinese and Vietnamese History
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(61) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Thử tìm hiểu tâm trạng của Phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường trong ngày binh biến 5/7/1885/An attempt to understand the mood of regent Nguyễn Văn Tường on the Munity 5th July 1885
  Tóm tắt