Chi tiết về Tác giả

Anh Dũng, Phan

  • S. 5 (2012) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Quan hệ Nga – Trung Quốc những năm đầu thế kỷ 21.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Liên Bang Nga - những vấn đề chống tham nhũng
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581