Chi tiết về Tác giả

Bằng Việt, Nguyễn

  • S. 5 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Quan hệ Nga – EU thập niên đầu thế kỷ XXI: Thành tựu và những vấn đề đặt ra.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581