Chi tiết về Tác giả

BẢO NGỌC, ĐÀO

  • S. 12 (2013) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Mô hình quản trị địa phương của một số quốc gia Châu Âu
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581