Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 24, S. 2 (2017) Phòng bệnh tai xanh (PRRS) bằng vacxin Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
T. 19, S. 1 (2012) PHẢN ỨNG TRUNG HÒA VIRUT PRRS TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thanh Hà và cs
 
T. 18, S. 1 (2011) PHƯƠNG PHÁP LƯU GIỮ TẾ BÀO CHO PHẢN ỨNG MIỄN DỊCH PEROXIDASE ĐƠN LỚP (IPMA) ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KHÁNG THỂ CHỐNG LẠI VIRUT PRRS ĐỘC LỰC CAOh hàm lượng kháng thể chống lại virut PRRS độc lực cao. Tóm tắt   PDF
Ngô Hữu Lai và cs
 
T. 28, S. 1 (2016) Phương pháp cắt bỏ buồng trứng bò phục vụ nghiên cứu Tóm tắt   PDF
Sử Thanh Long
 
T. 19, S. 3 (2012) SẢN XUẤT VACXIN CÚM GIA CẦM NAVET-VIFLUVAC, CHỦNG NIBGR-14 Ở VIỆT NAM ( Thông báo khoa học) Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Hạnh
 
T. 19, S. 4 (2012) SỬ DỤNG CÁC XÉT NGHIỆM NHANH TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH CHÓ MÈO Tóm tắt   PDF
Thái Thị Mỹ Hạnh
 
T. 23, S. 6 (2016) Sử dụng chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh trong chăn nuôi Tóm tắt   PDF
Đậu Ngọc Hào
 
T. 23, S. 3 (2016) Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng Tóm tắt   PDF
Đậu Ngọc Hào
 
T. 19, S. 1 (2012) Sử dụng tổ hợp phản ứng ngưng kết hồng cầu trực tiếp với trắc định xê lệch ngăn trở ngưng kết hồng cầu chuẩn (HA-SSDHI) và trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) trong chẩn đoán bệnh Niucatxơn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hoàng Oanh và cs
 
T. 18, S. 3 (2011) SỰ LÂY TRUYỀN QUA NHAU VÀ TÍNH GÂY BỆNH CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTMP-7 TRÊN BÀO THAI CHUỘT Tóm tắt   PDF
Hò Thị Việt Thu
 
T. 18, S. 2 (2011) SỰ PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG SỐNG CỦA TRỨNG VÀ ẤU TRÙNG GIUN XOĂN HAEMONCHUS CONTORTUS Ở NGOẠI CẢNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Lan và cs
 
T. 18, S. 3 (2011) SỰ ĐA DẠNG VỀ CÁC BỆNH GIA SÚC LÂY SANG NGƯỜI (ZOONOSE) ĐỊNH NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG ĐỂ GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT Tóm tắt   PDF
Marc Savey và cs
 
T. 24, S. 4 (2017) Sự hiện diện của Staphylococcus aureus đề kháng methicilin ở chó tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương, Đào Công Duẩn, Lê Văn Trường, Vũ Đức Hạnh, Trịnh Đình Thâu
 
T. 28, S. 1 (2016) Sự liên hệ kháng nguyên giữa chủng virus vacxin cúm CDC-RG30 với các chủng virus cúm A/H5N1 Clade 1.1, 2.3.2.1C Tóm tắt   PDF
Trần Xuân Hạnh, Nguyễn Văn Dung, Tô Thị Huệ, Quách Vô Ngôn, Đặng Minh Hải, Đỗ Thanh Thủy, Huỳnh Tấn Phát
 
T. 24, S. 3 (2017) Sự lưu hành và biến đổi di truyền của virus cúm A/H5N1 tại một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Tiền Ngọc Tiên, Phùng Thị Thanh Thúy, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Diên Quý, Lý Thị Liên Khai
 
T. 24, S. 1 (2017) Sự lưu hành và tương đồng gen mã hóa độc tố đường ruột (STa, STb và LT) của vi khuẩn enterotoxigenic E.Coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy Tóm tắt
Lê Đình Hải, Đặng Văn Tuấn, Vũ Khắc Hùng, Võ Thành Thìn
 
T. 24, S. 3 (2017) Sự phát sinh virus cúm A/H5N6 ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Thọ, Cấn Xuân Minh, Đỗ Thị Hoa, Nguyễn Hoàng Đăng, Đàm Thị Vui, Mai Thùy Dương, Nguyễn Viết Không, Tô Long Thành
 
T. 24, S. 1 (2017) So sánh chất lượng các loại dược phẩm Toltrazuril Tóm tắt
Mombarg Mark
 
T. 23, S. 8 (2016) So sánh hiệu quả chẩn đoán bệnh CARE trên chó bằng phương pháp xét nghiệm nhanh và kỹ thuật RT-PCR, phân tích một đoạn gen hemagglutinin của virus gây bệnh Tóm tắt   PDF
Võ Tấn Đại, Dương Tấn Đạt
 
T. 23, S. 8 (2016) So sánh hiệu quả gây mê bay hơi bằng isoflurane và gây mê tĩnh mạch bằng zoletil trong phẫu thuật lâm sàng trên chó Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thiên Trang
 
T. 23, S. 3 (2016) So sánh khả năng truyền kháng thể thụ động từ gà mẹ sang gà con ở 3 giống gà thả vườn đối với vacxin phòng bệnh Newcastle Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Bích, Nguyễn Tấn Rõ, Nguyễn Phúc Khánh
 
T. 23, S. 6 (2016) So sánh một số đặc tính sinh học của chủng virus PRRS phân lập tại Việt Nam (KTY-PRRS-04) qua các đời cấy truyền Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Bá Hiên, Trịnh Đình Châu, Cao Thị Bích Phượng, Lê Văn Hùng
 
T. 23, S. 3 (2016) So sánh tương đồng gen giữa các chủng PRRSV độc lực cao thu thập thực địa với các chủng vacxin thương mại Tóm tắt   PDF
Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Tất Toàn
 
T. 18, S. 5 (2011) SỰ THUẦN CHỦNG VÀ TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA SÂM ĐẠI HÀNH (Eleutherine subaphylla Tóm tắt   PDF
Huỳnh Kim Diệu
 
T. 18, S. 2 (2011) SỰ THUẦN CHỦNG VÀ TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA GỪNG (Zingiber officinale Roscoe) VÀ NGHỆ (Curcuma longa L.) Tóm tắt   PDF
Huỳnh Kim Diệu
 
201 - 225 trong số 351 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>