Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VIRUT GÂY BỆNH CARÊ PHÂN LẬP TRÊN ĐÀN CHÓ NUÔI TẠI HÀ NỘI.

Nguyễn Thị Lan và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

           Nghiên cứu đã làm rõ thêm một số đặc tính sinh học của virut Carê (Canine  Distemper Virus - CDV) phân lập trên dòng tế bào Vero-DST. Các mẫu bệnh phẩm của chó mắc bệnh Carê như : phổi, hạch lympho, ruột cho khả năng phân lập virut rất cao. Tế bào Vero-DST là tế bào thích hợp để phân lập virut CDV. Virut nhân lên nhanh trong tế bào Vero-DST và gây bệnh tích tế bào điển hình thể Syncytium - thể hợp bào. Bệnh tích tế bào xuất hiện sau 12h gây nhiễm, đạt cao nhất sau 60 giờ gây nhiễm và phá hủy muộn nhất là 96 giờ sau gây nhiễm. Để tìm hiểu sâu hơn về đặc tính sinh học của virut phân lập được, chúng tôi không chỉ tiến hành nghiên cứu với những virut phân lập được mà còn đồng thời tiến hành đối với cả chủng virut vacxin Onderstepoort. Virut CDV4-H phân lập được có khả năng phá hủy tế bào mạnh hơn virut vacxin chủng Onderstepoort. Virut CDV4-H đạt hiệu giá cao nhất sau 36 giờ gây nhiễm với CPE đạt 90%. Hai chủng virut này đều tồn tại trong tế bào và ngoài tế bào, hiệu giá virut trong tế bào cao hơn hiệu giá virut giải phóng ra ngoài tế bào. Kết quả này có ý nghĩa cho người làm nghiên cứu virut có thể xác định được thời điểm thu hoạch virut dựa vào việc quan sát bệnh tích tế bào (CPE).

       Từ  khóa: Chó, Bệnh Carê, Virut, Đặc tính sinh học.


Toàn văn: PDF