Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN, XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM Neospora – LOẠI ĐƠN BÀO KÝ SINH Ở NGƯỜI VÀ GIA SÚC

Nguyễn Anh Dũng và cs

Tóm tắt


Tóm tắt:

Bằng phương pháp ký sinh trùng học truyền thống (ép tổ chức, nhuộm HE, kiểm tra hình thái trên kính hiển vi) đã phát hiện Neospora ở phủ tạng gia súc , ở máu sản phụ xảy thai (nhuộm Giemsa) và núm nhau thai. Tỷ lệ nhiễm Neospora ở gia súc dao động tùy loài: 51,7% ở chó, 38,5% ở dê và 25,5% ở bò.

 Bằng phương pháp huyết thanh học (ELISA kháng thể) cho biết tỷ lệ phơi nhiễm ở bò là 21,3% , ở người(sản phụ)có tiền sử sảy thai và thai chết lưu, dương tính hoặc nghi ngờ có Neospora , kêt quả dương tính là 54,8%.


Toàn văn: PDF